zwierzatka.eu

Jan 15.02.2021

Transport i jego rozwój

Podstawą transportu jest wzajemnie połączony system środków transportu, na który składają się: tory drogowe, lotnicze, morskie i kolejowe, środki transportu takie jak autobusy, kolej, samochody ciężarowe i towary. Transport i jego rozwój to obecnie najważniejsze obszary definiujące infrastrukturę transportową k


Czytaj więcej...